Junanita ster/prok Carrera x Unanita ster/prok/pref V. Odermus x Laganita elite/pref/pres V. Glendale
Stal Fanita Hoeve Fokkerij begint bij de merrie
Junanita
Nakomelingen: Nadal W  (Carambole) Oreo W (Classico TN)