Inita ster/prok Manno x Wunita ster/prok/pref V. Reflex M x Ounita ster/prok V. Cambridge Cole
Stal Fanita Hoeve Fokkerij begint bij de merrie
Inita
Nakomelingen: Napoleon W (Bocelli) Omar W  (Kordaat) Patent W (Hertog Jan)